[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Σαρωτικές μετατάξεις για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 Posted by STEVENIKO


Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον αριθμό κενών θέσεων για τους προς μετακίνηση υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργέιο υπάρχουν 2.423 θέσεις προς πλήρωση για 1.891 προς μετακίνηση υπαλλήλους.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι θέσεις είναι 24% περισσότερες από τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ώστε να υπάρχουν επαρκή περιθώρια επιλογής.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως με την ανακοίνωση του κ. Αντώνη Μανιτάκη για το Πρόγραμμα Κινητικότητας επιδιώκεται να στελεχωθούν ευαίσθητες υπηρεσίες πρώτης γραμμής με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ενδεικτικά γίνεται αναφορά σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, όπως το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τα νοσοκομεία (προκειμένου να απελευθερωθούν πληρώματα που μέχρι τώρα εκτελούσαν διοικητικά καθήκοντα), σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΟΑΕΔ και το Σ.ΕΠ.Ε, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως σωφρονιστικά καταστήματα, Πρωτοδικεία και τα Ειρηνοδικεία, σε υπηρεσίες των Δήμων, όπως τα ΚΕΠ, αλλά και σε υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως αστυνομικές διευθύνσεις και τμήματα, τροχαία (προκειμένου να απελευθερωθούν αστυνομικοί που μέχρι πρότινος εκτελούσαν διοικητικά καθήκοντα).

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι, εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, οι προς μετάταξη υπάλληλοι υποβάλλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με Υπόδειγμα που θα κοινοποιηθεί στους Φορείς Προέλευσης, στην οικεία υπηρεσία Διοικητικού/ Προσωπικού, στην οποία δηλώνουν τους Φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν, με τη σειρά προτίμησής τους.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) καταχωρίζει τη βαθμολογία και ακολούθως εκδίδει ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων.

Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη μετάταξη των υπαλλήλων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει πρωτοβουλία να εξαιρέσει από τη διαδικασία της διαθεσιμότητας υπαλλήλους προερχόμενους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω της ιδιαιτερότητας της νησιωτικότητας.

Οι θέσεις που ανακοινώθηκαν έχουν ως εξής:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 2
Ανεξάρτητες Αρχές: 21
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: 670
Υπουργείο Δικαιοσύνης: 535
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 2
Υπουργείο Εξωτερικών: 10
Υπουργείο Εργασίας: 544
Υπουργείο Εσωτερικών: 126
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: 32
Υπουργείο Οικονομικών: 10
Υπουργείο Παιδείας: 7
Υπουργείο Υγείας: 464

Tην ίδια ώρα, με επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών «παγώνουν» οι προσλήψεις προσωπικού σε δήμους και περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ μέχρι το τέλος του 2016, για όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών, η αναστολή των προσλήψεων εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων (Μεσοπρόθεσμο) που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό και στην αναστολή των προσλήψεων τακτικού προσωπικού στουςΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα τέσσερα έτη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «η αναστολή αφορά σε όλες τις περιπτώσεις προσλήψεων και διορισμών κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για την ολοκλήρωσή τους. Έτσι, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες πριν την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου (12/11/2012) οι διορισμοί των συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες αυτούς αναστέλλονται».


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Σαρωτικές μετατάξεις για τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα"

Leave a reply