[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Κλιμάκιο του ΟΟΣΑ θα λύσει τα προβλήματα ανταγωνισμού της ελληνικής αγοράς
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012 Posted by STEVENIKO

Τεχνικό κλιμάκιο του ΟΟΣΑ έχει αναλάβει το «φροντιστήριο» των υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και υπαλλήλων του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για να αντιμετωπιστούν οριζόντια όλα τα θέματα που θέτουν εμπόδιο στη λειτουργία του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά.

Με σχετική απόφαση του υπουργείου, ανατέθηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης η υλοποίηση του έργου: «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους» με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής του το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι τη συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει δουλέψει ο ΟΟΣΑ σε χώρες όπως η Αυστραλία και το Μεξικό με θετικό αποτέλεσμα στην πτωτική πορεία των τιμών, όπως είχε αναφέρει, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στ. Κομνηνός.

Τα στελέχη του ΟΟΣΑ θα ασχοληθούν με τη συλλογή και κατανόηση του σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας μας και θα κάνουν ποιοτική ανάλυση του αποτυπωμένου σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, για την ανίχνευση σημείων που ενδεχομένως δημιουργούν εμπόδια ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα θα επιλέξουν τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του υπουργείου, η ολοκλήρωση της ανάλυσης και η παρουσίαση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε 6 ως 7 μήνες, ενώ η συνολική ανάπτυξη του έργου εκτιμάται στους 10 μήνες.

Σε ό,τι αφορά στην αμοιβή του ΟΟΣΑ, ανέρχεται στο ύψος 936.468 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή κράτησης, αλλά η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Κλιμάκιο του ΟΟΣΑ θα λύσει τα προβλήματα ανταγωνισμού της ελληνικής αγοράς"

Leave a reply