[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Να… επιστρέψουν µέρος των χρηµάτων που πήραν είναι οι συνταξιούχοι των 22 ταµείων πρόνοιας, που µε βάση τις αναλογιστικές µελέτες χορηγούσαν υψηλότερο εφάπαξ σε σχέση µε τις εισφορές. Στο πακέτο µέτρων περιλαµβάνεται η καθιέρωση ειδικής εισφοράς -που θα αρχίζει από το 1%- στις συντάξεις όσων άνοιξαν τα προηγούµενα χρόνια την πόρτα εξόδου και πήραν αυξηµένο εφάπαξ.
Η παρακράτηση θα γίνεται από το πρώτο ευρώ της σύνταξης, ενώ αξίζει να σηµειωθεί πως στη ρύθµιση δεν αναφέρεται για πόσο χρόνο θα ισχύει το µέτρο (δηλαδή δεν έχει ηµεροµηνία λήξης).

Σύμφωνα με την Ημερησία, με βάση την αρχική πρόταση η παρακράτηση θα ήταν 1%, ωστόσο σύµφωνα µε πληροφορίες τελικά θα υιοθετηθεί ένα ακόµα πιο σκληρό σενάριο για κλιµακούµενη εισφορά από 1% έως 3% (µε στόχο να εξοικονοµηθούν περισσότερα χρήµατα).

Το τελικό σχέδιο για τα 22 ταµεία που χορηγούσαν υψηλότερο βοήθηµα σε σχέση µε τα χρήµατα που εισέπρατταν θα προβλέπει:

Εισφορά 1% στη σύνταξη σε περίπτωση που η διαφορά (µεταξύ του εφάπαξ και των εισφορών που έχουν δοθεί) είναι µέχρι 15%, εισφορά 2% όταν η απόκλιση είναι 15% µε 25%, εισφορά 2,5% όταν η απόκλιση είναι 25% µε 35% και εισφορά 3% αν η διαφορά ξεπερνά το 35%.

Με βάση αυτή την πρόταση, το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν όσοι βγήκαν στη σύνταξη µετά την 1η Ιανουαρίου 1995 και πήραν αυξηµένο βοήθηµα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για τον χρόνο καταβολής της εισφοράς.

Ουσιαστικά όσοι συνταξιούχοι εισέπραξαν τα προηγούµενα χρόνια υψηλό εφάπαξ τώρα θα κληθούν -µέσω αυτής της εισφοράς- να… καλύψουν σε έναν βαθµό αυτήν τη διαφορά.

Για παράδειγµα, συνταξιούχος της ΔΕΗ που παίρνει 1.000 ευρώ κύρια σύνταξη θα έχει εισφορά για το εφάπαξ 10 ευρώ τον µήνα. Η εισφορά αυτή θα είναι ανεξάρτητη από τις άλλες περικοπές που επιβάλλονται στις συντάξεις και τα χρήµατα θα πηγαίνουν στα ταµεία πρόνοιας. Στόχος είναι µε τον τρόπο αυτό να καλυφθούν σε έναν βαθµό τα ελλείµµατα που υπάρχουν στους ασφαλιστικούς φορείς.

Στη διάταξη που είναι έτοιµη χαρακτηριστικά προβλέπεται πως «µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Εργασίας καθορίζονται ο φορέας-τοµέας πρόνοιας στον οποίο αποδίδεται η παρακράτηση, ο χρόνος, η διαδικασία µεταφοράς των ποσών στους τοµείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της διάταξης αυτής».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως «επειδή οι συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους και στους οποίους έχει χορηγηθεί ήδη από τους φορείς-τοµείς τους το ποσό του εφάπαξ ιδιαίτερα αυξηµένο χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών µε επιβάρυνση του τοµέα, κρίνεται αναγκαία για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης η θέσπιση ειδικής µηνιαίας εισφοράς στο συνολικό ποσό της σύνταξης όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την παρακράτηση των ειδικών εισφορών και των µειώσεων που επήλθαν στη σύνταξή τους». Μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής παράδειγµα για το ταµείο πρόνοιας Δηµοσίου: υπάλληλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 31 έτη υπηρεσίας έλαβε ποσό εφάπαξ 42.000 ευρώ.

Ωστόσο κανονικά έπρεπε να λάβει 25.000 ευρώ. Δηλαδή εισέπραξε επιπλέον ποσό 17.000 ευρώ. Οπως ήδη αναφέρθηκε, τη νέα αυτή εισφορά θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι που πήραν εφάπαξαπό 22 ταµεία πρόνοιας. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται οι συνταξιούχοι που πήραν εφάπαξ από τα ταµεία πρόνοιας του Δηµοσίου, της ΔΕΗ, των εµπορικών καταστηµάτων, των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των φαρµακευτικών εργασιών, των εργοληπτών δηµοσίων έργων, των δικηγόρων Αθηνών κ.ά.

Ο συντελεστής παρακράτησης εξαρτάται από την «ψαλίδα» μεταξύ του εφάπαξ και των εισφορών που έχει καταβάλει ο συνταξιούχος.

Η ειδική εισφορά θα είναι:

1% της σύνταξης σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του εφάπαξ και των εισφορών είναι μέχρι 15%.

2% της σύνταξης σε περίπτωση που η διαφορά είναι από 15% έως 25%.

2,5% της σύνταξης σε περίπτωση που η διαφορά είναι από 25% έως 35%.

3% της σύνταξης σε περίπτωση που η διαφορά ξεπερνά το 35%.
Πηγη

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις "

Leave a reply