[ ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Χαρίζουν στους τραπεζίτες τις ενισχύσεις για την ανακεφαλαιοποίηση
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO


Την άμεση τροποποίηση του νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και της πρόσφατης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κάνει δώρο στους τραπεζίτες» τις ενισχύσεις της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, «με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση» για τους ίδιους.


Οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες πρέπει να τεθούν άμεσα υπό δημόσιο έλεγχο επαναλαμβάνει με ανακοίνωσή του το τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή η ανακεφαλαιοποίησή τους γίνεται μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πρέπει να γίνει η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού νόμου για να τεθεί υπό τον έλεγχο επιτροπής της Βουλής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί επίσης την τροποποίηση του νόμου και της ΠΥΣ έτσι ώστε οι τράπεζες να αναλάβουν την κάλυψη τουλάχιστον των τόκων του δανείου του Ελληνικού Δημοσίου, που αντιστοιχούν στο ποσό της ανακεφαλαιοποίησής τους, και η ελάχιστη συμμετοχή 10% στις ΑΜΚ των τραπεζών να καταβάλλεται σε μετρητά από τους βασικούς μετόχους, ενώ η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών να γίνεται μετά τις αυξήσεις.

Όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ΠΥΣ για τους όρους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών:
- Χαρίζουν ουσιαστικά τις ενισχύσεις της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αφού δεν θέτουν κανένα περιορισμό και έλεγχο στις Διοικήσεις εκτός από τον υποτυπώδη, που προβλέπεται από τον ν. 3864, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα.

- Δίνουν ευχέρειες στους τραπεζίτες να διατηρήσουν το management των τραπεζών τους για 5 χρόνια με τον όρο να έχουν ελάχιστη συμμετοχή 10% στις αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου (ΑΜΚ). Αλλά και αυτή η συμμετοχή μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο, αφού τους δίνεται η δυνατότητα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών (η κάλυψη της έκδοσης θα γίνει αποκλειστικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας [ΤΧΣ]), πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας πρώτα κεφαλαίου και μετά να γίνουν οι ΑΜΚ, έτσι ώστε να μειωθούν οι υποχρεώσεις τους σε καταβολή μετρητών.

- Επιτρέπουν στους τραπεζίτες να διαχειρίζονται τα κεφάλαια που θα τους διατεθούν μέσω ΤΧΣ με χρέωση του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς κανένα έλεγχο για 5 χρόνια και μόνο αν δεν μπορέσουν να επανακτήσουν τις μετοχές τους στο χρονικό διάστημα αυτό θα χάσουν το έλεγχο των τραπεζών. Αν στην πεναετία δεν εξελιχθεί ευνοϊκά η κατάσταση για τις τράπεζες, ο μεγάλος χαμένος, υπογραμμίζεται, θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο, που θα βρεθεί να κατέχει κοινές μετοχές χωρίς καμιά αξία. Δηλαδή το «dilution» θα είναι αποκλειστικά σε βάρος του ΤΧΣ, που θα είναι ο κάτοχος των κοινών μετοχών.

- Δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες να μην καταβάλλουν τα ποσά των τόκων για τις μετατρέψιμες ομολογίες σε μετρητά, αλλά σε είδος, μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα έσοδα του ΤΧΣ από την κάλυψη της έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

- Διευκολύνουν τους τραπεζίτες στον έλεγχο της λειτουργίας των τραπεζών, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν κεφαλαιακή επάρκεια με την ανάληψη από το ΤΧΣ του ρόλου του εγγυητή κάλυψης των ΑΜΚ, αποκτώντας τυχόν αδιάθετες μετοχές. Δηλαδή το ΤΧΣ θα εκδώσει επιστολές δέσμευσης, με τις οποίες θα δηλώνει ότι θα καλύψει μέχρι και 100 % τις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων τους.


Σε ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικής του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη αναφέρεται ότι η τροποποίηση πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση:

1. Οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες να τεθούν άμεσα υπό δημόσιο έλεγχο και, επειδή η ανακεφαλαιοποίησή τους γίνεται μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που έχει ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, να γίνει η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού νόμου για να τεθεί υπό τον έλεγχο επιτροπής της Βουλής.

2. Οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες να αναλάβουν την κάλυψη τουλάχιστον των τόκων του δανείου του Ελληνικού Δημοσίου, που αντιστοιχούν στο ποσό της ανακεφαλαιοποίησής τους.

3. Η ελάχιστη συμμετοχή 10% στις ΑΜΚ των τραπεζών να καταβάλλεται σε μετρητά από τους βασικούς μετόχους και η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών να γίνει μετά τις αυξήσεις.

4. Να αναλάβουν δεσμεύσεις οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες για:

· διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά,

· διευκόλυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών,

· διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο χωρίς απολύσεις, με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την μεγαλύτερη συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας.


Πηγή: newpost

STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "ΣΥΡΙΖΑ: Χαρίζουν στους τραπεζίτες τις ενισχύσεις για την ανακεφαλαιοποίηση"

Leave a reply